Seminář Diverzita plevelových společenstev, 12. 6. 2018, Praha

Datum konání: 12.06.2018

Místo konání: Praha 6 – Suchdol, Kamýcká 129, 165 21

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Výzkumným ústavem rostlinné výroby si Vás dovoluje pozvat na seminář Diverzita plevelových společenstev, nkterý se koná v úterý 12.6.2018 od 9:00 hodin.

Začátek akce na pokusném a demonstračním pozemku v areálu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole.

Program:

  • Část přednášek proběhne formou prohlídky porostů s ukázkou polních pokusů zaměřených na regulaci plevelů
  • Výskyt plevelů v porostech polních a zahradních plodin a možnosti jejich regulace
  • Druhové bohatství plevelů v ČR a změny v jejich výskytu
  • Invazní a nově se šířící druhy plevelů
  • Ohrožené druhy polních plevelů a možnosti jejich ochrany

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství