Seminář CHOPAV KRUŠNÉ HORY VÝZNAM VODOOCHRANNÉ FUNKCE LESA V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÉ ZMĚNY, 27.10.2023, Zámek Klášterec nad Ohří

Datum konání: 27.10.2023

Místo konání: Zámek Klášterec nad Ohří

Česká technologická platforma pro zemědělství a Česká lesnická společnost Klášterec nad Ohří, p. s. ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR Vás srdečně zvou na seminář CHOPAV KRUŠNÉ HORY VÝZNAM VODOOCHRANNÉ FUNKCE LESA V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÉ ZMĚNY.

 

Informace pro účastníky:

  • Seminář je akreditován v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická
    společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.
  • Přihlásit se můžete nejpozději do 20.10.2023 zasláním e-mailu na adresu milan.hrachovina@lesycr.cz či tajemnik@cesles.cz
  • V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, organizace, IČO, e-mailová adresa
  • Vstup na seminář je zdarma.


Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.