Seminář ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH, 13.10.2022

Datum konání: 13.10.2022

Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny

Česká technologická platforma pro zemědělství a Mendelova univerzita v Brně si Vás dovolují pozvat na seminář ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH.

Akce se uskuteční 13. 10. 2022, 9:00–16:00


PROGRAM
:

  • Dopady extrémního počasí na krajinu a zemědělství – prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
  • Způsoby adaptace staveb zemědělského odvodnění na klimatickou změnu – doc. Ing. Zbyněk Kulhavý,CSc., VÚMOP, v.v.i.
  • Jakost drenážních vod a možnosti jejich zlepšování – Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v.v.i.
  • Nové prístupy ku riešeniu a presadzovaniu vodozádržnej kapacity pôdy a krajiny na Slovensku – prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Uplatnění nitrátové směrnice v České republice – Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, V.V.I.
  • Vývoj našeho podnebí vzhledem k zemědělství – Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., Mendelova univerzita v Brně
  • Pesticidy v povrchových vodách – Ing. Petra Oppeltová, Ph. D., Mendelova univerzita v Brně


Registrace
: Petra Oppeltová – oppeltova@mendelu.cz


Seminář je pořádán za podpory Ministerstva Zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.