Seminář ALTERNATIVNÍ CHOV PRASAT, 09.11.2021

Datum konání: 09.11.2021

Místo konání: Poděbrady

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Vás zvou na seminář ALTERNATIVNÍ CHOV PRASAT.

Akce se uskuteční 9. 11. 2021 od 9:30, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady


PROGRAM
:

  • Registrace od 9:00
  • Alternativní chov prasat - příklady a perspektivy – Ing. Rozkot Miroslav, CSc. (VÚŽV)
  • Výkrm přeštických prasat na pastvě – Ing. Dostálová Anne (VÚŽV)
  • Mechanizace v alternativním chovu prasat – Ing. Michal Karmazín (Agrico Třeboň):
  • Molekulární genetika v selekci proti kančímu pachu – Mgr, et Mgr. Falková Lenka, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
  • Přeštické černostrakaté prase – od historie po současnost – Ing. Weisbauerová Eva, Ph.D. (VÚŽV)
  • Kastrace selat v alternativním chovu – MVDr. Fajt Zdeněk, Ph.D. (Veterinární univerzita Brno)
  • Oběd

Adresa konání: Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, Boučkova 355, 290 40 Poděbrady.

Registrace: Přihlášky na seminář zasílejte na rozkot.miroslav@vuzv.cz, tel. 731 650 835.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude místo semináře uskutečněn webinář. Účastníci budou informováni.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.