Seminář "Aktualizace systémů regulace plevelů v závislosti na měnících se půdně klimatických podmínkách", 8. 11. 2017, Lomnice nad Popelkou

Datum konání: 08.11.2017

Místo konání: ZEOS LOMNICE, a.s., K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře je seznámení se současným stavem a spektrem plevelového složení na zemědělské půdě v jednotlivých oblastech našeho státu, možnostmi regulace plevelů, s biologií a ekologií plevelných rostlin, s dlouhodobými i krátkodobými změnami plevelných druhů na zemědělské půdě a s funkčními systémy regulace plevelů v jednotlivých plodinách s využitím všech prvků integrované ochrany (střídání plodin, zpracování půdy, agrotechnika, racionální aplikací herbicidních přípravků). Účastníci budou seznámeni i s nově aplikovanými integrovanými systémy při akceptaci NAP a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES (významné snížení rizik kontaminace potravin, krmiv, půdy a vodních zdrojů).

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.