Seminář Africký mor prasat, co jsme se naučili - VÚVeL Fest V, Brno, 29.5.2019

Datum konání: 29.05.2019

Místo konání: Brno

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou, Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na seminář Africký mor prasat, co jsme se naučili - VÚVeL Fest V.