Polní den, Humpolec, 28. 6. 2017

Datum konání: 28.06.2017

Místo konání: v zasedací síni České zemědělské akademie v Humpolci

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, Pokusnou stanicí v Humpolci si Vás dovoluje pozvat na Polní den, který se koná ve středu 28. června 2017 od 9:00 hod. v zasedací síni České zemědělské akademie v Humpolci.

Polní den je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.