Online workshop GEOINFORMATIKA V ROSTLINNÉ VÝROBĚ, 25.11.2021

Datum konání: 25.11.2021

Místo konání: online

Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Centrem precizního zemědělství Vás zvou na online workshop GEOINFORMATIKA V ROSTLINNÉ VÝROBĚ.

Akce se uskuteční online, vysílaný z Technické fakulty ČZU v Praze ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 9:00 hodin.


PROGRAM
:

  • Pohled do legislativy provozu bezpilotních letadel – Ing. Jiří Beran – inspektor ÚCL
  • Drony & GNSS – poptávka a přání zákazníků – Ing. Klára Pešoutová – Geotronics PRAHA, s.r.o.
  • Práce s daty, MyJohnDeere.com a QGIS – Ing. Jaroslav Pinkas – STROM Praha, a.s.
  • SMS SW, správa dat – Ing. Vlastimil Voda – P&L, spol. s r. o.
  • Reálné využití radarových dat, implementace modelů v rostlinné výrobě – Ing. Lukáš Tůma – Big Terra Alpha, s.r.o.
  • Pohled agronoma – Ing. Josef Čejka – ZD Dolní Újezd

Workshop bude zaměřen na problematiku získávání, zpracování a využití dat v rostlinné výrobě, jak v komerčních, tak i v open source SW.

Experti se zaměří na často kladené dotazy a problémy, které trápí zemědělce napříč celou Českou republikou.

REGISTRACE: na kumhalova@tf.czu.cz. Po registraci obdržíte odkaz pro přihlášení k webináři.

V průběhu semináře bude pořizován audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.