Odborný workshop Mobilní technické prvky a další protierozní opatření pro omezení vodní eroze, 1.11.2019, Praha 5 – Zbraslav

Datum konání: 01.11.2019

Místo konání: přednáškový sál - přízemí, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Agrio, s.r.o. si vás dovolují pozvat na odborný workshop na téma Mobilní technické prvky a další protierozní opatření pro omezení vodní eroze.