Odborný seminář s venkovní exkurzí VLIV SUCHA A NÁSLEDNÉ KŮROVCOVÉ KALAMITY NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ, 29. 09. 2020, Nová Říše

Datum konání: 29.09.2020

Místo konání: Nová Říše

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s ČLS při LDF MENDELU, p.s. pořádají odborný seminář s venkovní exkurzí VLIV SUCHA A NÁSLEDNÉ KŮROVCOVÉ KALAMITY NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.

Akce se uskuteční 29. 09. 2020 v Nové Říši.

 

Odborná akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR.