Konference Rezistence škodlivých organismů proti přípravkům na ochranu rostiln, 26. 10. 2018, Praha

Datum konání: 26.10.2018

Místo konání: Klub „C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze Suchdole

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem pícninářským si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí Rezistence škodlivých organismů proti přípravkům na ochranu rostiln pořádanou pro pracovníky ze zemědělské praxe a poradenství, ale i další zájemce o tuto aktuální problematiku, která se koná v pátek 26.10.2018 od 9:00 hodin v Klubu „C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze Suchdole.

Konference je zaměřena na problematiku rezistence hmyzích škůdců, polních plevelů a původců chorob plodin vůči přípravkům na ochranu rostlin.

Vzhledem k omezené kapacitě 60-80 osob se prosím zaregistrujte co nejdříve!

Konference je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.