Konference Perspectives in European Agricultural Machinery and Robotics, 25. – 27. dubna 2018, Lednice

Datum konání: 25.04.2018-27.04.2018

Místo konání: Lednice

Česká technologická platforma pro zemědělství

ve spolupráci s

Ústavem zahradnické techniky Zahradnické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně

a

Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně

si Vás dovolují pozvat

na mezinárodní vědeckou konferenci

Perspectives in European Agricultural Machinery and Robotics

která se uskuteční

25. – 27. dubna 2018

na Zahradnické fakultě v Lednici.

 

Mezinárodní vědecká konference bude tematicky zaměřena především na techniku pro zemědělské, komunální a environmentální technologie a s ní související oblasti. Činnost zemědělců a provozovatelů techniky je v současné době stále více spojena s údržbou a vytvářením kulturní krajiny a s péčí o životní prostředí. Zavedení a využívání nových technologií a strojů musí proto směřovat k šetrným zásahům do životního prostředí a ke snaze o efektivní provozování všech systémů. Vývojové trendy hovoří o v pořadí již čtvrté průmyslové revoluci, ve světě známé pod označením Zemědělství 4.0. Celý systém tak vychází z komplexního pojetí zemědělství a využívá tři principy: princip mechanizace, princip racionalizace a princip automatizace. Konference svým zaměřením a novými poznatky zapadá do Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) i do Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022, která primárně sleduje trvalé zajištění potravinového zabezpečení na národní a evropské úrovni a přispívá k energetické soběstačnosti, při zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti a při podstatném zlepšení ochrany využívaných přírodních zdrojů, vztahů k tvorbě krajiny, rozvoji venkova a zvyšování rekreačního potenciálu, a to s ohledem na probíhající klimatickou změnu.