Publikace vznikla za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.