Vyplavování pesticidních látek drenážními systémy za různých hydrologických situací.