Sborník referátů XIV. celostátního semináře s mezinárodní účastí „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ vznikl za finanční podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.