Publikace ze semináře Africký mor prasat, co jsme se naučili - VÚVeL Fest V.