Povolování a používání přípravků na ochranu rostlin a ochrana vod.