Publikace vychází za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.