Aktuální problémy vymezování OPVZ a vazba na stávající znění NAP.