S účinností od 25. října 2021 se vrací povinnost:

 • nosit respirátor (či obdobnou ochranu) nikoliv zdravotnickou roušku (tu mohou nosit pouze osoby do 15 let a osoby, na které se vztahuje výjimka, povinnost se vůbec nevztahuje na děti předškolní a mladší)
 • nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště. I zde platí mnoho výjimek, například pokud je člověk na pracovišti sám, pro žáky základních škol, při konzumaci, při sportu apod.
 • nosit respirátor na (soukromé i veřejné) akci, která se koná venku, pokud na ní dochází ke kumulaci osob a je v jednu chvíli přítomno více než 30 lidí
 • povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance respirátory
 • povinnost nosit respirátor platí i na koncertech, kongresech, vzdělávacích akcích apod.
 • nadále platí povinnost nosit respirátor v MHD

 

S účinností od 1. listopadu 2021:

 • je změna odpovědnosti za plnění podmínek dle bodu I/16 jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin. Provozovatel nesmí vpustit osobu, která neprokáže, že splňuje podmínky dle bodu I/16. Prokazovat se musí osoby starší 12 let (včetně). Neplatí pro prodej jídla s sebou a pro zaměstnanecké stravování.
 • se zkracuje platnost testů na covid 19, a to tak, že antigenní test má platnost 24 h a PCR test 72 h.
 • „na pojišťovnu" na vlastní žádost se mohou testovat jen osoby do dovršení 18 let věku, osoby, které se nemohou očkovat pro kontraindikaci, a osoby s alespoň jednou dávkou očkování

Pro zasedání orgánů právnických osob se nic nemění. Jen podmínky podle bodu I/16 se upravily u platnosti testů, jak jsem uvedla výše. Nadále tedy platí:

 • respirátor
 • sedět ob židli
 • plnit podmínky dle bodu I/16 – kontroluje pořadatel

 

Podmínky dle bodu I/16

 • negativní PCR test ne starší než 72 h nebo
 • negativní antigenní test provedený zdravotníkem ne starší než 24 h nebo
 • negativní antigenní samotest provedený na místě nebo
 • platný certifikát o dokončeném očkování nebo
 • potvrzení o laboratorně potvrzeném prodělání covidu 19