Cílem semináře bylo  seznámení  účastníků z řad  státní  správy lesa  pracovníků   v lesnictví  vlastníků lesa pracovníků  ochrany přírody  a.j.   s problematikou  výživy  lesních  dřevin  v přírodních  podmínkách náhorní plošiny  Krušných hor . V oblasti   postižené  v 80tých letech  imisní kalamitou. Řešení   imisní kalamity  se dotklo prakticky  veškeré  plochy  náhorní plošiny Krušných hor v objemu několika  desítek  tisíc  hektarů  lesních porostů  . Tyto museli  být  v důsledku celoplošného  odumírání   vykácena  a  následně nahrazeny  porosty náhradních  dřevin a  následně porosty  cílových  dřevin.  Tento proces se  přímo  dotýkal  i  oblasti   zpracování  lesních půd  a  jejich  obohacením  minerálními látkami.

V kvalitně připravených  příspěvcích lektorů  byl popsán  stav  a  vývoj  objemů   vápnění lesních  porostů dolomitickým  vápněním  za  posledních několika  desetiletí . Tento  objem  se  díky  prostředkům MZeČr  zvyšuje. V dalších  příspěvcích byly popsány  půdní  procesy a  procesy  ve  výživě  rostlin  po  dodávce  dolomitického  vápence  do  výživy  rostlin ,  vývoj humusových  vrstev,  reakce  rostlin  na  zvýšený příjem Ca, ovlivnění  chemizmu  lesní půdy v závislosti  na   množství   dodávaného  Ca a mnoho  dalších informací  získaných na  základě  dlouhodobých  pozorování  a  výzkumu. Velmi  zajímavou  byla   přednáška  o  alternativních  možnostech  zlepšování  půdního prostředí   pomocí  zeleného  hnojení.

V odpoledních  hodinách  proběhla   venkovní  exkurse  s předvedením  vlivu  hnojení  a úpravy  zastoupení  minerální  výživy  rostlin  na  dřeviny , které jsou  běžně  využívány  pro  zalesnění   náhorní plošiny  Krušných hor.  Účastníci  semináře  se mohli  seznámit nejen    s výsledky dlouhodobých  měření na  zkusných plochách ale i  se  způsoby získávání  těchto informací.

Živá  diskuse  se  rozvinula  nad  jednotlivými   výsledky  využití hnojiv   a požití   dolomitického  vápence  včetně  dávkování hnojiv  ale  hlavně  nad  použitím hnojiv  a dolomitického  vápence  v období  významně  ovlivněných  suchem.

Seminář  proběhl  v důstojném prostředí  Kláštereckého zámku , který je  již  po několik let  vybírán pro  svou polohu  i prostředí  k řadě  lesnických  seminářů  a konferencí.  Účastníci  se  mohli po  dobu  konání  semináře  občerstvit  teplými  i  studenými nápoji sladkým pečivem  a před  odjezdem  na  venkovní exkursi  teplým obědem. Na  cestu  dostal  každý  účastní   bagetu . Ukončení  semináře  bylo  doprovázeno  řadou  pozitivních ohlasů a  poděkování  ze  strany   účastníků.