Termín konání: 16. října 2018, od 9:00 hod.

Místo konání: zasedací místnost Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o., Troubsko

Cílem semináře bylo:

  1. Seznámit účastníky s aktuální problematikou v integrované ochraně hlavních polních plodin
  2. Poskytnout aktuální výsledky z polních pokusů z oblasti hmyzích škůdců, plevelů a houbových chorob
  3. Připomenout dostupné metody prognózy a signalizace, chemické a nechemické metody ochrany u polních plodin
  4. Zaměřit pozornost na podporu biodiverzity v krajině a udržitelnost hospodaření
  5. Živě diskutovat s účastníky a přednášejícími lektory včetně zodpovězení dotazů z praxe, či jejich zkušenosti z oblasti pěstování hlavních i netradičních polních plodin

Dne 16. října 2018 se uskutečnil v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pícninářského seminář s názvem „Novinky v integrované ochraně rostlin pro zemědělskou praxi“ pod finanční záštitou podpory MZe při české technologické platformě pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na hlavní polní plodiny tj. řepka ozimá, kukuřice setá, brambory, mák setý, vojtěška setá, jetel luční a trávy a netradiční tzv. minoritní plodiny se zaměřením se na kmín setý, tradiční i méně rozšířené luskoviny, konopí a olejný len. Lektory byli odborníci z plodinových ústavů privátních výzkumných organizací. Ing. Pavel Kolařík zahájil odborný cyklus přednášek integrovanou ochranou hlavních pícních jetelovin se zaměřením se na vojtěšku a jetel luční, kterou potom doplnil o poznatky z oblasti pěstování trav Ing. Jan Frydrych. Hlavní diskuzní bod byla následně herbicidní regulace vytrvalých druhů plevelů v travách a ošetření proti klopušce, která je považována za hlavního původce parazitární běloklasosti trav. Dalším přednášejícím byl zasloužilý pracovník pícninářského výzkumu - Doc. Jiří Rotrekl, který účastníky seznámil s rozsáhlou problematikou ochrany kukuřice seté. Zde byly následně hlavní dotazy směřující k aktuálním tématům co se týče zavíječe kukuřičného a bázlivce kukuřičného, výskyt a škodlivost v roce 2018 a dostupné metody ochrany. Ing. Eva Plachká měla posléze velmi rozsáhlou přednášku o integrované ochraně řepky ozimé, včetně výsledků z maloparcelových polních pokusů s řepkou založených na podzim roku 2018 proti mšici broskvoňové četně biologické účinnosti a statistických rozdílů testovaných insekticidů. Ing. Jiří Havel provedl účastníky spolu s prezentovanými poutavými fotografiemi záludnostmi při pěstování máku setého v rámci jeho několikaletého výzkumu s touto plodinou. Přednášející odborníci z VUB v Havlíčkově Brodě nás provedli integrovanou ochranou dnes již téměř „minoritní plodiny“ brambor, včetně výhledu pěstování bez použití desikace porostu před sklizní, které nás v nejbližší době čekají. Z řad účastníků pak byly vzneseny dotazy ke správnému termínu ochrany (aplikace) ve vztahu k plísni bramborové, herbicidní ochrany resp. ochranné vzdálenosti od reservoárů pitné vody či aktuální situace z oblasti resistence mandelinky bramborové. V poslední pasáží přednášek se kolegové z Agritecu Šumperk dostali k intergované ochraně hlavních luskovin, kmínu, konopí a lnu. Na konci bohatého cyklu „novinek v integrované ochraně“ proběhla centrální diskuze na možná další řešená výzkumná témata z oblasti ochrany polních plodin, zlepšení předávání aktuálních informací a dat z výskytů a pozorování např. pracovníkům UKZUZ, které by je dále publikovali za pomocí rostlinolékařského portálu, zapojení zemědělské praxe do řešených projektů a podpory financování dalšího výzkumu.

Závěr: Lektorům semináře se podařilo účastníkům předat na základě velmi bohatého programu nejnověší poznatky z oblasti vybraných polních plodin, ukázat práci zemědělského výzkumu a podpořit budoucí spolupráci k produkci zdravých polních plodin s ohledem na podporu život-ního prostředí.