Termín konání: 14. června 2018, od 9:00 hod.

Místo konání: restaurace U Facků ve Vsisku, Tršice

Cílem semináře bylo:

 1. Seznámit účastníky s aktuální problematikou řepky ozimé – ceny, pěstitelské zásahy ap.
 2. Doporučení k odrůdové skladbě řepky ozimé, včetně ukázky jedenácti odrůd.
 3. Představení varianty ošetřené přípravkem Amistar Xtra s cílem eliminovat kořenové choroby u řepky ozimé.
 4. Seznámit účastníky s ošetřením osiva řepky ozimé stimulátorem AG070 a přípravkem Hydrogel.
 5. Představení různých strategii listové výživy u pšenice ozimé od společností Agrofert, Chemap Agro, Klofáč a Fertistav-Bioaktiv.
 6. Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

 

            Dne 14.6. 2018 se uskutečnil v restauraci u Facků ve Vsisku polní den na řepku ozimou a pšenici ozimou  pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na řepku ozimou. Lektory byli prof. Jan Vašák, Ing. David Bečka a Ing. Ladislav Černý z České zemědělské univerzity. Prof. Vašák seznámil přítomné se současnou situací s řepkou ozimou v ČR, SR a EU. Zmínil se i o jiných olejninách, které mohou řepku konkurenčně ohrozit. Pro zachování ploch řepky je nutné zvýšit výnosy nad 4 t/ha. Cestou je především kvalitní osivo prověřené stresovými testy, stimulačně mořené a ošetřené Hydrogelem. Více bychom se měli zaměřit na kořenové choroby. Již druhým rokem naše skupina zakládá maloparcelkové a od letoška i poloprovozní pokusy, kde testujeme vedle fungicidů, také biofungicidy, N-lock a dusíkaté vápno. Ing. Bečka se zmínil o současné situaci v odrůdové skladbě u řepky ozimé. Poté se účastníci přemístili na pole vzdálené asi 8 km, kde proběhla polní přehlídka jedenácti odrůd řepky ozimé a představení možnosti regulace kořenových chorob pomocí fungicidu Amistar Xtra. Po přehlídce pokusu s řepkou se účastnící přesunuli asi 3 km na pole se čtyřmi variantami listového hnojení u pšenice ozimé od společností Agrofert, Chemap Agro, Klofáč a Fertistav-Bioaktiv. Ing. Černý seznámil přítomné se situací letošního roku, způsobech regulace, hnojení a chemické ochrany u obilnin.

Dotazy účastníků:

 1. Jaké jsou výnosové odhady u řepky v letošním roce?
 2. Jak je účinné mořidlo Lumiposa?
 3. Kdes e stala chyby v ošetření stonkových krytonosců?. Letos opět velké napadení.
 4. Kolik dá takováto řepka výnos?
 5. Je tato řepka vhodná k desikaci?
 6. Jak se měly regulovat pšenice v letošním roce?
 7. Jakou stategii fungicidní ochrany zvolit u pšenice v letošním roce?

 

Závěr: Cíle semináře se podařilo splnit a čemž svedčí i bohatá účast a dotazy přítomných.