Termín konání: 30. srpna 2018, od 9:00 hod.

Místo konání: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice

Cílem workshopu bylo:

  1. seznámit účastníky s možností využití kompostu z matolin jako prostředku pro zlepšení fyzikálních vlastností půd
  2. představení vhodných ozeleňovacích směsí ve vinicích a jejich význam pro révu vinnou
  3. představení moderních mechanizačních prostředků a techniky využívané ve vinohradnictví
  4. diskuze účastníků a zodpovězení dotazů

V rámci činnosti pracovní skupiny Zemědělská technika proběhl workshop s názvem Management údržby a ochrany půdy ve vinohradnictví, který se uskutečnil dne 30. srpna 2018 v prostorách auly ZF MENDELU. Tematicky byl tento workshop zaměřený na problematiku obhospodařování půdy a její ochrany před antropogenní činností v podmínkách vinohradnických provozů. V teoretické části byly formou odborných přednášek prezentovány nejnovější poznatky v oblasti půdoochranných technologických postupů kultivace využitelných ve vinicích s přesahem na ovocné výsadby, ale i do oblasti rostlinné výroby. Často nevyhovující poměry, které aktuálně převládají v půdním prostředí vinic, lze vyhodnotit jako významný rizikový faktor, který by v budoucnu mohl negativně ovlivnit produkci hroznů v podmínkách ČR. V rámci praktických ukázek, které navazovaly na plenární jednání, byly předvedeny mechanizační prostředky určené pro environmentálně šetrné způsoby zpracování půdy ve vinicích. Akce začala v 9:00 a zakončena byla v 15:00. Workshopu se zúčastnilo 48 účastníků především z oblasti odborné veřejnosti a výzkumných pracovišť.

Dotazy:
1. Jaké jsou možnosti kompostování matolin?
2. Lze pomocí ozelenění předcházet suchu ve vinicích?
3. Jak lze co nejefektivněji využít moderní mechanizaci?,

Více fotografií z Workshopu naleznete ve fotogalerii zde.