Termín konání: 25. října 2018, od 9:30 hod.

Místo konání: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s r.o.

Cílem workshopu bylo:

 1. Seznámit účastníky problematikou hospodaření na nestandardních půdách, tj. na půdách kyselých, těžkých, lehkých a utužených.
 2. doporučení hospodaření, možnosti vzniku a ovlivnění nepříznivého stavu
 3. Představení dlouhodobých polních pokusů ZVU Kroměříž.
 4. Ukázky hospodaření na půdách s nevyváženými osevními postupy, na půdách těžkých a lehkých.
 5. Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

 

Dne 25.10 2018 se uskutečnil zasedací místnosti č. 28 Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s r.o. workshop  „Hospodaření na půdách s extrémními fyzikálními a chemickými vlastnostmi“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Workshop byl zaměřen na problematiku hospodaření na extrémních půdách z hlediska fyzikálních nebo chemických vlastností. Lektorem byl doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. ze ZVU Kroměříž. Doc. Pokorný seznámil přítomné s výzkumy, které prováděl jako zaměstnanec ZVU Kroměříž v 90. letech minulého století, dlouhodobými pokusy a lokalitami, které jsme měli možnost vidět v rámci terénní části workshopu. Zmínil se i o zpětných vazbách v půdě a statistických metodách. Více bychom se měli zaměřit na úpravu chemických vlastností, úpravu pH než na prosté hnojení dusíkem. Poté se účastníci přemístili na dlouhodobé polní pokusy ZVU Kroměříž (porovnání stavů půdních vlastností mezi půdou s monokulturou a s Norfolským osevním postupem) a plochy u Hulína (lehká půda - fluvizem) a Skaštic (těžká půda – fluvizem) kde proběhla prezentace některých znaků a vlastností půd, jak vypadají v terénu a v rámci diskuse se řešili odpovědi na dotazy.

Dotazy účastníků:

 1. Co pěstovat aby nedocházelo k utužení půdy?
 2. Proč je v současnosti více poškozená ornice než podorničí?
 3. Stačí používat minimalizaci a „nevpustit“ do půdy vzduch?
 4. Které půdní vlastnosti máme sledovat při analýzách?
 5. Které operace mám postupně používat abych zlepšil stav půdy?
 6. Proč mám „přehnojeno“ dusíkem, když porosty ukazují opak?

 

Závěr: Cíle workshopu se podařilo splnit, agronomové odjížděli plní nových podnětů.