Termín konání: 28. června 2018, od 9:00 hod.

Místo konání: areál výzkumných ústavů Drnovská 507, Praha 6

 

Cílem semináře bylo:

 1. Seznámit účastníky s aktuální problematikou produkce a aplikace komposů.
 2. Prezentovat moderní způsoby mměření a monitoringu kompostovacího procesu.
 3. Představit moderní metody monitoringu stavu půdy a porostů zemědělských plodin.
 4. Prezentovat problematiku aplikace kompostu z logistického a ekonomického pohledu
 5. Realizovat praktické ukázky technologie pro kompostování a přípravu surovin
 6. Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

 

            Plánovaná akce byla zaměřena na praktické ukázky techzniky pro kompostování a prezentaci přínosu aplikace organické hmoty ve formě kompostu na zemědělskou půdu. Cílem bylo podpořit využívání kompostů ze strany zemědělců a prezentovat originální způsob výroby a aplikace kompostů. Přínosem akce byla prezentace výsledků výzkumu a nástrojů pro racionální způsob navýšení množství potřebné organické hmoty v půdě. Účastníky akce byli zástupci zemědělské praxe a odborné veřejnosti z oblasti komunální a akademické sféry. Bylo zdůrazněno, že podpora navýšení množství organické hmoty v půdě souvisí bezprostředně se snížením eroze a vylepšením půdních vlastností ve vztahu k úrodnosti a klimatické změně.

 

Dotazy účastníků:

 1. Jaká je ekonomická náročnost produkce kompostu?
 2. Jak je zajištěna potřebná kvalita kompostu aplikovaného na zemědělskou půdu?
 3. Jaké legislativní podmínky musím splnit, když vyrábím kompost pro vlastní potřebu?
 4. Jak dlouho funguje bezdrátový přenos dat?
 5. Jaká je přesnost měřicích přístrojů?

 

Závěr: Workshop proběhl v plánovaném časovém i odborném rámci a jeho cíle byly splněny. Počet a struktura účastníků rovněž odpovídal předpokladu. Informace získané v rámci přrdnášek, praktických ukázek i diskuse byly přínosné pro účastníky i pořadatele.


Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.