Před výstavou Země živitelka jsme ve spolupráci s Agrární komorou ČR vydali Zprávu o českém zemědělství. Kromě jiných údajů, Česká republika je spolu se Slovenskem jedinou zemí nejen v EU, která zmenšuje průměrnou velikost zemědělských podniků.