Nouzový stav byl prodloužen do 28. března. Stávající opatření byla prodloužena nebo lehce upravena. 

Dochází opět k rozšíření povinnosti v testování zaměstnanců. Na oficiální znění opatření stále čekáme. Zejména proto, abychom se dozvěděli, zda došlo k úpravě znění týkajícího se lidí, kteří se musí testovat. Dle dosavadních pravidel není možné vpustit na pracoviště nejen zaměstnance, ale ani jiné osoby, bez negativního testu. 

Dle znění mimořádného opatření:

Za zaměstnance podle čl. I až IV se považují také:
1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a
2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně sjeho zaměstnanci."

Dle výkladu MPO sem spadá i řidič dopravce, pokud vtoupí na nákladovou rampu. Pošťačka v kanceláři a podobně. Tento výklad je považován za velmi přísný a doufáme, že nové opatření ho zmírní. 

Každopádně Vám doporučujeme, pokud máte zaměstnance, který v rámci výkonu práce cestuje či navštěvuje jiné firmy, aby jeho testování nepobíhalo samotestem, ale výkonem zdravotnického personálu, který je schopen vydat osvědčení o negativitě, kterým se tento zaměstnanec pak může prokázat při návštěvě jiného zaměstnavatele. 

V rámci změn krizových opatření došlo k umožnění vycházek do přírody v rámci okresu, ne jen katastru obce. A rozšíření výjimky týkající se péče o děti a jejich návštěvy.