Sedmého prosince vydala Vláda nová krizová opatření. Tato jsou účinná od 9. do 12. prosince. Tedy do aktuálního konce nouzového stavu. Vláda již oficiálně požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Tato opatření budou v nejbližších dnech aktualizována.

 

K jakým změnám došlo?

Restaurace (provozovny stravovacích služeb) – vrací se pravidla jako rozestupy 1,5 metru (s výjimkou osob u jednoho stolu), max. 4 zákazníci u stolu (u dlouhého rozestup 2 m mezi 4člennými skupinkami), zákazníků max do 50% kapacity míst k sezení, bez wifi. Veřejnost uvnitř 6 – 20 h, včetně prodejního okénka.

Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Trhy – zákaz prodeje alkoholických nápojů a zákaz provozu stravovací služby.

Zdravotní prohlídky – úprava pro práce zařazené do třetí kategorie.

Ochranné prostředky úst a nosu – bez výrazných změn (výjimka pro zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby zůstává beze změny).

 

Přikládáme aktuální krizová opatření.