V roce 2021 nepochybně dojde k meziročnímu zhoršení ekonomických výsledků v zemědělství hlavně z důvodu rozevírajících se nůžek mezi vynaloženými výrobními náklady a cenami placenými zemědělcům a to hlavně v živočišné výrobě,“ prohlásil na zasedání Výboru Zemědělského svazu ČR jeho předseda Martin Pýcha.

Mezi hlavní problémy v zemědělství zvláště od podzimu 2021 do celého příštího roku patří stejně jako v jiných oborech rozkymácení trhu s energiemi, nestabilita a růst cen, rozevírání nůžek mezi vynaloženými náklady a cenami zemědělské produkce. Kromě cenových problémů se projevuje i nedostatek některých komodit, způsobený rozkolísáním dodavatelských řetězců.

Dynamika cen v jednotlivých článcích agrobyznysu u nás bývá rozporuplná, což se do budoucna ještě více prohloubí. Meziročně se v během ledna až října 2021 ceny zemědělců za živočišné výrobky dle ČSÚ snížily o 1,4 %, ale inflace vzrostla o 3,3 %, ceny potravinářů vzrostly o 0,1 % a spotřebitelské ceny potravin o 0,4 %. Inflační spirálu rozhodně neroztáčejí zemědělci, ti naopak vykazují dlouhodobý pozitivní protiinflační vliv. V období od r. 1989 do ledna až října 2021 se ceny placené zemědělcům zvýšily 1,8krát a inflace 6,1krát. Z dlouhodobého hlediska se v agrobyznysu nejpomaleji zvyšují ceny živočišných výrobků - např. oproti roku vstupu ČR do EU (2004) vzrostly cca o 5 %, zatímco ceny potravinářů cca o 20 %, ceny vstupů do zemědělství cca o 35 % a spotřebitelské ceny potravin se v tomto období zvýšily cca o 49 %, což je rychleji než inflace, která vzrostla cca o 45 %.