Zemědělství, stejně jako řada jiných odvětví, se potýká s nedostatkem řady potřeb (roušky, respirátory, dezinfekce, atd.) v souvislosti s pandemií koronaviru v ČR. Zemědělský svaz ČR k dnešnímu dni spustil online aplikaci, která umožní jednotlivým zemědělcům přesně specifikovat jejich potřeby v tomto směru. Vstup do aplikace naleznete na www.zscr.cz/Koronavirus.

Zároveň jsou uložené informace za podnik online k dispozici odpovědným pracovníkům ministerstva zemědělství (obecně státní správy), kteří s nimi pracují při zajišťování a alokaci jednotlivých potřeb pro sektor. Resort potřebuje aktuální informace z praxe, aby mohl vyjednávat zajištění ochranných prostředků z tuzemských i zahraničních zdrojů do zemědělství.

Ačkoliv aplikaci pro online informování státní správy vytvořil Zemědělský svaz ČR, je plně k dispozici všem zemědělcům, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy této stavovské organizace.

Kromě požadavků na notoricky nedostupné prostředky, jako jsou respirátory a dezinfekce, lze prostřednictvím této aplikace identifikovat i jiné potřeby. Aby byla informace pro státní správu vždy aktuální, zemědělcům je umožněno přes individualizovaný přístup své požadavky aktualizovat a doplňovat.

Aplikace také umožní zemědělcům např. informovat, zda už se nacházejí v nějakém omezeném režimu hospodaření, případně v karanténě, a tím indikovat urgentnost zajištění potřeb. Zároveň aplikace umožní identifikovat, zda zemědělec již směrem k státní správě své požadavky směřoval prostřednictvím nějakého jiného kanálu (např. přes jinou agrární organizací), aby se eliminovaly nepřesnosti ve statistice potřeb.

Zemědělský svaz ČR vyzývá všechny aktivní zemědělce, aby v nejvyšší možné míře využili online aplikaci k identifikaci svých potřeb a průběžně své požadavky aktualizovali, dle vývoje situace.