Praha, 21. 8. 2018

Vláda na svém zasedání navrhuje zvýšení minimální mzdy o 1500 Kč. Zemědělský svaz ČR, který je největší zaměstnavatelskou organizací v sektoru zemědělství, s tímto návrhem zásadně nesouhlasí. Mzda musí být výsledkem vyjednávání všech sociálních partnerů a je nežádoucí jakýmkoli politickým zásahem do toho vyjednávání zasahovat. Zdůrazňujeme, že jakákoliv úprava výše minimální mzdy musí být vždy výsledkem shody sociálních partnerů a musí být v souladu s reálnou ekonomickou situací ve společnosti. Ani jednu z těchto dvou zásadních podmínek předložený návrh nesplňuje. Navrhovaná výše minimální mzdy se stala součástí politického předvolebního boje a nezohledňuje odlišný vývoj v různých sektorech ekonomiky.

Současná ekonomická situace celého národního hospodářství se zdá být pro navýšení minimální mzdy příznivá, ale rozhodně neodpovídá situaci ve všech sektorech. I přes složitou situaci v oboru se mzdy v zemědělství zvyšují, ale růst nemůže odpovídat vývoji mezd v lukrativnějších oborech jako je například automobilový průmysl či bankovnictví. V zemědělství je situace umocněna současným vývojem počasí, kdy došlo a dochází v důsledku sucha k výpadku tržeb.

Pokud bude návrh na zvýšení minimální mzdy o 1500 Kč, tj. o 12,3 %, schválen, hrozí reálné nebezpečí, že zaměstnavatelé v zemědělství budou nuceni omezit investice do rozvoje svých hospodářství. Je nutné si uvědomit, že navýšení minimální mzdy neznamená jen zvýšení mzdy pro nejhůře honorované pracovní pozice. Podle dohod v rámci sociálního dialogu jsou platy v zemědělství, ale i v ostatních oborech národního hospodářství, rozděleny do několika tarifních skupin. Prudké navýšení základní skupiny povede k růstu sazeb i v ostatních tarifních skupinách a vyvolá tlak na hospodaření zaměstnavatelů. To ve výsledku povede k celkovému růstu mezd, který je v současné době již významně urychlován nedostatkem na pracovním trhu.

Systémovějším řešením by bylo navrhnout mechanismus, který by umožňoval plynulou a očekávatelnou regulaci minimální mzdy v závislosti na vývoji ekonomiky. Jednorázové kroky vyvolané politickými rozhodnutími z jakýchkoli pohnutek vždy vedou k nejistotě zaměstnavatelů i zaměstnanců.