Praha, 28. listopadu 2023 – Na popud Zemědělského svazu ČR navštívil v pondělí 27. listopadu premiér Fiala a ministr zemědělství Výborný soukromou zemědělskou střední školu na Vysočině a zemědělský podnik v jihomoravském kraji. Během jednání, která nesouvisela se stávkou a která byla plánována několik měsíců předem probírali problémy zemědělců s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a s tím související podporu středního zemědělského školství. Došlo i na ryze zemědělská témata, jako jsou poklesy cen komodit v důsledku dovozů z Ukrajiny, produkce obnovitelných zdrojů ze strany zemědělských podniků, nastavení zemědělské politiky a mnohá další.

„Vážíme si setkání s premiérem a ministrem zemědělství, ke kterému došlo navzdory stávce. Toto jednání rozhodně nesouviselo se stávkou, připravovali jsme ho více než půl roku a jsme rádi, že jsme jim mohli ukázat jak dobré příklady z praxe, stejně jako probrat palčivé problémy, které zemědělce tíží,“ řekl Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a dodal: „Soukromou AGRO školu jsme vybrali proto, že zemědělce velmi trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a založení vlastní střední zemědělské školy bylo v tomto případě krokem, jak si společnost AGRO 2000 chce zajistit budoucí zaměstnance nejen pro své podniky, ale i pro podniky v okolí. Součástí našeho jednání byla i dlouhodobě diskutovaná otázka duálního vzdělávání“. Celá TK v příloze.