Společnost VP AGRO vznikla v roce 1991. VP AGRO je významným distributorem osiv polních plodin, chemických přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Další z významných činností firmy je nákup a prodej zemědělských komodit. Prostřednictvím svých obchodních zástupců VP AGRO působí v celé České republice. V roce 2006 vznikla dceřinná společnost VP AGRO Slovensko. (více informací na www.vpagro.cz).

Smlouvu podepsal předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha s jednatelem společnosti VP Agro Ing. Milanem Prokopem (na fotografii).

předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha s jednatelem společnosti VP Agro Ing. Milanem Prokopem

Těší nás, že je Svaz pro své partnery dlouhodobě perspektivní a velmi si vážíme důvěry, kterou nám naši partneři projevují.