Diskuse o welfare zvířat, zejména kritika konvenčních klecí v minulosti si vynutila v EU rozvoj dalších systémů ustájení, zejména obohacených klecí. Laická představa o pohodě slepic se neshoduje s poznatky vědy, přesto je třeba hledat kompromis mezi pohodou nosnic, ekonomikou a kvalitou vajec. Systémy ustájení pro slepice nosného typu by měly umožnit nosnicím přirozený repertoár chování, ochranu před nemocemi, minimalizovat stres a zajistit bezpečnost produkce konzumních vajec.

Směrnice Evropské rady stanovila od roku 2012 zákaz chovu slepic nosného typu v tzv. neobohacených klecích. Ve světě (ve třetích zemích) se stále v současnosti chovají nosnice v neobohacených klecích. V EU, kde jsou povoleny pouze obohacené klece a alternativní způsoby ustájení, je v obohacených klecích ustájeno okolo 47,8 % nosnic a v ČR 70 % nosnic.

Dle nezávislých vědeckých studií je za nejdůležitější ukazatel užitkovosti a pohody slepic považován úhyn. Výrazně nejnižší úhyn je v obohacených klecích, následují podlahové systémy a nejvyšší úhyn je u výběhových chovů.

V obohacených klecích jsou mírně omezené pohybové aktivity‚ (týká se to pouze létání a běhání, které jsou v obohacených klecích omezené, ale i v přirozených podmínkách tyto projevy chování mají nosnice pouze z 1 %). V podlahových chovech, s volným pohybem nosnic po hale, dochází k omezení potravního chování, což může mít za následek zrychlení příjmu krmiva a tedy i jeho vyšší spotřebu s menším využitím živin. Nedostatek živin pro tvorbu vajec vede k nižší užitkovosti. Indikátorem nepohody slepic je sociální agrese a kanibalismus, jejichž projevy jsou větší v podlahových chovech. Vyšší agrese, jejímž nejvyšším stupněm je kanibalismus, je výsledkem především sociálního stresu.

Je zřejmé, že systém ustájení ovlivňuje i kontaminaci vajec a má tedy vztah i k bezpečnosti produkce konzumních vajec. Vejce z podlahových chovů jsou více než 100násobně kontaminovaná než z klecí. Vyšší kontaminace znamená vyšší penetraci mikroorganismů do vejce a tím i větší riziko přenosu patogenních mikroorganismů na člověka.

I přes tyto argumenty chovatelé nosnic v ČR chápou požadavky trhu a přizpůsobují tomu technologie. Aktuálně je v alternativním způsobu ustájeno okolo 30 % nosnic. Chovatelé nosnic čekají na mimořádné 10. kolo PRV a nové programové období SZP jen nejsme schopni odhadnout, zda stihnou předělat technologie do roku 2025, kdy obchodní řetězce deklarují konec prodeje vajec z obohacených klecí. Proto nevidíme důvod zakazovat ještě národní legislativou, pokud to nebude zakázáno i v okolních státech EU.