Záznam a prezentace z konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, která se konala 22. června 2022 v Praze.