Zasedání orgánů právnické osoby

Valné hromady a členské schůze, představenstva a další zasedání orgánů právnické osoby, kterého se účastní více než 10 osob musí splňovat tyto podmínky:

 • sedí ob židli (kromě osob z jedné domácnosti)
 • účastníci nemají příznaky a splňují podmínky v bodě I/16
 • respirátor

Občerstvení lze podávat za dodržení pravidel pro stravování.

Podmínky dle bodu I/16 (pro osoby, které dovršily 6 let):

 • PCR test ne starší než 7 dní
 • POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)
 • doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu
 • osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží certifikátem, že
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
 • čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele, o absolvování testu na COVID 19 v rámci zaměstnaneckého testování před méně než 72 h s negativním výsledkem
 • certifikát o ukončeném očkování v EU nebo třetí zemí před více než 14 dny, ale méně než 90 dny od první dávky
 • čestné prohlášení o absolvování testu na COVID 19 ve škole před méně než 72 h s negativním výsledkem

 

Pro splnní výjimky týkající se očkování nestačí už zase jedna dávka očkování. Je nutné mít ukončené očkování před více než 14 dny a toto prokázat certifikátem. 

 

Výjimka týkající se očkování se dokládá národním certifikátem (ke stažení zde https://ocko.uzis.cz/). Je uznáváno očkování z ČR, států EU a dalších vybraných států (dle Ministerstva zdravotnictví). Lze zde stáhnout i certifikát o provedeném testu (POC nebo PCR).