Dne 25. března 2020 se uskutečnilo jednání PT RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků a hlavní tématikou byla možnost jejich přesunu mezi podniky. Vzhledem k Usnesení vlády č. 267 ze dne 19. března 2020, které umožňuje po dobu trvání nouzového stavu měnit zaměstnání bez nutnosti uplynutí 6 měsíců. Dále ale metodika žádná není. V odstavci II. tohoto nařízení se nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra (OAMP).
Nový zaměstnavatel ale musím mít nahlášené volné pracovní místo pro držitele zaměstnaneckých karet na příslušném Úřadu práce. Následuje proto česká improvizace.
Bylo dohodnuto, že v případě zájmu přesunu zahraničních zaměstnanců mezi podniky (jeden je nepotřebuje a druhý ano) je nutno vše řešit před Úřady práce (telefonicky nebo e-mailem). Aby se nemusela dodržovat 30 lhůta testu trhu práce, vymyslela se česká cestička, kdy firma uvolňující zaměstnance jim dá např. neplacené volno a nová firma je již současně zaměstná. Dva pracovní poměry přece lze. OAMP, kam se musí změna nahlásit, by neměl dělat problémy, protože to je vše prospěch podniků a cizinci nebudou poškozeni.