Termín pobytu: 29. - 30. 10. 2019 Rakousko

Počet účastníků: 16

Účastníci měli možnost v Rakousku vidět různé druhy závlah na vybrané plodiny:

  • podpovrchová závlaha cibule v oblasti Untersiebenbrunn (Foto 1,2) – ze zdrojů podzemní vody– v meziřádcích byly v hloubce 7 cm instalovány plastové trubky a voda je čerpána ze studen pomocí el. energie,
  • okolí Lassee – závlaha podzemní vodou, přičemž hladina podzemní vody se pohybovala v hloubce 2 – 3 m pod povrchem. Podzemní voda byla čerpána elektrickým čerpadlem do jednotlivých postřikovačů rozmístěných v terénu,
  • kapková závlaha jahod ve sklenících - Mannsdorf - nový způsob pěstování zaručuje vyšší komfort pro zaměstnance (Foto 3,4),
  • přednáška prof. Petera Cepudera z BOKU Vídeň o projektech, které řeší ve spolupráci se zemědělci (proběhla diskuze o nákladech na různé typy závlah: např. kapková podpovrchová závlaha cca 8 Eur/mm/ha, závlaha mikropostřikem s možností přihnojování 1,75 Eur/mm/ha),
  • přednáška o společnosti Marchfeld Copany (Foto 5) a exkurze v terénu – přivádění vody z Dunaje kanálem dlouhým 100 km, dotující zdroje podzemní vody pro závlahy ve východním Rakousku. Přiváděná povrchová voda se nejprve filtruje přes štěrkové filtry o 3 různých zrnitostních frakcích (Foto 6) a následně je zasakována (Foto7) a dotuje podzemní vody, které pak zemědělci využívají pro závlahy (především závlaha zeleniny, cukrovky a obilnin). Smícháním povrchové a podzemní vody dochází ke zlepšení jakosti – především ke snížení koncentrace dusičnanů a snížení tvrdosti vody pro závlahu. Představený systém zajišťuje i protipovodňovou ochranu.

Závěr:

Po návštěvě jednotlivých farem je možné konstatovat, že ve srovnání s ČR, je v Rakousku pohled na zemědělské hospodaření zcela odlišný. Především se hospodaří na menších pozemcích, řada zemědělců hospodaří v systému „bio“, pečují o svoje pozemky a váží si kvalitní půdy a vody a snaží se je chránit. V oblasti závlah je velmi zajímavé, že neplatí poplatky za odběry podzemní ani povrchové vody (pouze paušálně za energii potřebnou k čerpání vody). Problematika sucha je v současné době pro nás velmi aktuální a Rakousko je dobrým příkladem, jak závlahy provozovat.

Foto 1: závlaha cibule - Untersiebenbrunn

Foto 2: závlaha cibule - Untersiebenbrunn

Foto 3: kapková závlaha jahod ve sklenících - Mannsdorf

Foto 4: kapková závlaha jahod ve sklenících - Mannsdorf

Foto 5: Přednáška o společnosti Marchfeld Copany

Foto 6: Filtrační pole

Foto 7: Zasakování povrchových vod do vod podzemních