Jestliže tyto změny projdou, povede to k zvýhodňování malých podniků, které neprodukují
potraviny v takovém množství, aby se tyto potraviny daly někam dodávat. Takže, jestliže
navrhované změny budou schváleny, důsledkem bude produkce menšího množství potravin,
což povede ke zdražování. Tento nárůst cen přispěje k většímu nákupu potravin ze zahraničí a
člověk nemusí být ekonomický génius, aby mu došlo, že to naší ekonomice moc nepomůže.
Nehledě na to, že netušíme, jak bylo dotyčné ovoce pěstováno či jak bylo dotyčné zvíře
vykrmováno.