Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a odborné sekce si Vás dovolují pozvat na XXVIII. SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY konaný pod záštitou ministra zemědělství dne 18. 10. 2023 v TOP HOTELU Praha & Congress Centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Registrace účastníků probíhá výhradně na webové stránce www.spkk.cz prostřednictvím registračního formuláře (umístěn nahoře vpravo).