Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a Odborná sekce krmiv si Vás dovolují pozvat na XXVIII. KONFERENCI O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT konanou pod záštitou ministra zemědělství dne 17. 10. 2023, v TOP HOTELU Praha & Congress Centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Registrace účastníků probíhá výhradně na webové stránce www.spkk.cz prostřednictvím registračního formuláře (umístěn nahoře vpravo).