Termín konání: 3. 10. 2017

Místo konání: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně

 

Workshop navazoval na seminář Tvorba specifické aktivní imunity prasat vůči infekci a probíhal také na půdě Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Zúčastnilo se ho 21 účastníků, zejména z řad návštěvníků předchozího semináře. Byl zaměřen na aktuální možnosti tvorby vakcinačních schémat a dosažitelné úrovně aktivní imunity prasat. Workshop vedla MVDr. Kateřina Nechvátalová, Ph.D., dalšími účastníky byli MVDr. Josef Krejčí, MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. a MVDr. Jan Matiašovic, Ph.D.

Otevřeně byly v rámci kulatého stoku diskutovány možnosti současné imunologie a vakcinologie při zabránit šíření nákaz v chovech prasat, Aktuální nákazová situace a postupy jednotlivých terénních veterinárních lékařů a faremních zootechniků byly konzultovány s názory odborných pracovníků oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně Medlánkách.

Workshop se setkal s velkým zájmem přítomných, kteří ocenili podrobné rozebrání daného tématu a možnost praktického sestavení vakcinačního schématu při zohlednění specifických podmínek jednotlivých chovů.