Termín konání: 19. 10. 2017

Místo konání: ZD Nové Město na Moravě

Praktický workshop v odpoledních hodinách vedla dr. Šlosárková, a dr. Nüske. V rámci něho byla u vybraných zvířat předvedena funkční úprava paznehtů, dle jednotlivých kroků:

  1. Úprava méně zatěžovaného, tj. vnitřního paznehtu na pánevních končetinách (u hrudních končetin jde o vnější pazneht), tj. zkrácení délky a snesení tloušťky rohoviny chodidla. Snášení rohoviny chodidla provádět především v oblasti špičky (zde začít). Často je potřeba jen minimální úprava (rozhodně ne na celé ploše) paznehtu, resp. jen obnovení jeho stability. Tím vznikne vzor především výšky pro 2. pazneht.
  2. Korekce více zatěžovaného tj. vnějšího paznehtu u pánevních končetin na úroveň upraveného vnitřního paznehtu (délka, tloušťka), avšak jen, pokud je to možné (tj. pokud byl první dostatečně vysoký).
  3. Modelování vnitřní misky na obou paznehtech s cílem odlehčit místu s největším tlakem, tj. predispozičnímu místu ke vzniku Rusterholzova vředu.
  4. Kontrola a korekce defektů a barevných skvrn na rohovině chodidla., zejména defektů v bílé čáře.
  5. Odstranění volné rohoviny, kontrola kůže včetně meziprstí a paznehtků.

Součástí této úpravy bylo předvedení ošetření patologického stavu na paznehtu, tj. správné ošetření hnisavě duté stěny a ošetření vředu patky. Jeho součástí bylo demonstrativní podkování zdravého paznehtu a založení obvazu.

V poslední části workshopu se dr. Nüske věnoval diskuzi o paznehtářském vybavení, jednotlivým typům kotoučů, paznehtních nožů a dalšího vybavení. Pro účastníky zajistil i měřítko k posuzování délky a výšky paznehtů, které je pomocníkem při provádění funkční úpravy paznehtů a také CD nosiče s ukázkou postupu chemického podkování.

Workshopu se zúčastnilo 30 účastníků, zejména z řad návštěvníků předchozího semináře.

Workshop se setkal s velkým zájmem přítomných, kteří ocenili podrobné rozebrání daného tématu a možnost praktického provedení úpravy a ošetření paznehtu.