Termín konání: 31.10. 2017

Místo konání: Jevíčko

 

Cílem semináře bylo: (1) seznámit posluchače s aktuální legislativou ochrany půdy a očekávanými změnami v roce 2018; (2) seznámit posluchače s praktickými zkušenostmi a dílčími vědeckými výsledky pásového zpracování půdy; (3) představit nově vyvinutý osmiřádkový stroj pro pásové zpracování půdy (Strip-Till), konstrukční části a pracovní orgány stroje; (4) získat zpětnou vazbu v diskuzi se zástupci zemědělské praxe.  

Semináře se zúčastnilo 70 účastníků z řad zemědělské odborné veřejnosti (zástupci zemědělských společností hospodařících na půdě a dále byla významná účast studentů středních a vysokých škol). Bylo předneseno 7 odborných přednášek a 1 praktická ukázka (prototyp stroje pro pásové zpracování půdy). Přednášeli hosté z MZe, Mendelovy univerzity v Brně, pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Praha, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha, VS Jevíčko a zástupci zemědělské praxe ZD Krásná Hora na Vltavou a fy P α L, s.r.o. Biskupice u Luhačovic viz Program. Tematika příspěvků zahrnovala prakticky celou oblast dané problematiky - od legislativy až po praktické zkušenosti. Byly prezentovány výsledky projektu NAZV QJ1510179.

Účastnící semináře v rámci diskuse ocenili představené výsledky testování pěstování kukuřice seté technologiemi pásového zpracování půdy, včetně zakládání kukuřice seté do travních porostů. Zástupcům zemědělské praxe se velmi líbilo, že představené výsledky výzkumu jsou testovány jak v maloparcelových pokusech, tak i velmi důsledně ověřovány přímo v provozních podmínkách. Největší pozornost účastníků byla zaměřena na přednášku Ing. Herouta: „Praktické zkušenosti s aplikací technologie pásového zpracování půdy v provozních podmínkách“ z prostředí Středočeské pahorkatiny. Naopak zástupci zemědělské praxe vznášeli kritické připomínky ke změnám v legislativě ochrany půdy v roce 2018 (nově připravovaná „protierozní vyhláška“ - byly znát obavy z dopadů připravované vyhlášky v praxi).