Termín konání: 26.9. 2017

Místo konání: ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.

 

Workshop se konal na farmě ZD Krásná Hora nad Vltavou a zúčastnilo se ho prakticky stejné množství účastníků jako předchozího semináře. Byl zaměřen na aktuální možnosti kontroly kvality kolostra a úrovně pasivní imunity telat. Workshop zajistili dr. Soňa Šlosárková, Ph.D. z VÚVeL v Brně a ing. Stanislav Staněk z VÚŽV v Praze. 

O správných zásadách separace krevního séra, nutného pokud chci v chovu skotu kontrolovat výbavu telat protilátkami, mluvila a prakticky ukazovala dr. Šlosárková. Posluchači viděli odběr, zpracování, centrifugaci a následně oddělení séra od erytrocytární masy. Následně byly demonstrovány různé typy refraktometrů s vysvětlením funkce a praktickou ukázkou způsobu měření a zejména postupů kalibrace. Bez kalibrace není měření přesné a může docházet k významným posunům v měřených parametrech. Následovalo vlastní vyšetření kolostra a jeho kvality různými typy refraktometrů s vysvětlením jednotek u jednotlivých přístrojů a seznámení účastníků s limitními hodnotami. Následovalo vyšetření krevního séra opět různými refraktometry s různým následným vyhodnocením.

Ing. Staněk potom seznámil posluchače s novými možnostmi detekce znečištění (výskyt biofilmu) nádob a zařízení pro získávání a uchovávání mléka, res. kolostra, které je s velkou pravděpodobností důvodem zjištěného silného znečištění koloster v ČR.

Workshop se setkal s velkým zájmem přítomných, kteří ocenili podrobné rozebrání daného tématu a možnost praktického vyzkoušení si postupů kontroly kvality pasivní imunity telat, kvality kolostra a detekce biofilmu.