Termín konání: 22.6.2017

Místo konání: ZD Nové Město na Moravě

Workshopu se zúčastnilo prakticky stejné množství účastníků jako předchozího semináře. Byl zaměřen na aktuální možnosti kontroly kvality kolostra a úrovně pasivní imunity telat. Workshop zajistili dr. Soňa Šlosárková, Ph.D. z VÚVeL v Brně a ing. Stanislav Staněk z VÚŽV v Praze. 

O správných zásadách separace krevního séra, nutného pro odhad obsahu imunologbulinů v séru mluvila a prakticky ukazovala dr. Šlosárková. Posluchači viděli odběr, centrifugaci a následně oddělení séra od ostatní masy. Následně byly provedeny ukázky různých typů refraktometrů s vysvětlením funkce a praktickou ukázkou způsobu měření a zejména kalibrace. Následovalo vlastní vyšetření kolostra a jeho kvality různými typy refraktometrů s vysvětlením jednotek u jednotlivých přístrojů a seznámení účastníků s cutt pointy. Poté stejně bylo prováděno vyšetření krevního séra opět různými refraktometry s různým následným vyhodnocením.

Ing. Staněk potom předváděl nové možnosti detekce znečištění (výskyt biofilmu) nádob a zařízení pro získávání a uchovávání mléka, res. kolostra, které je s velkou pravděpodobností důvodem zjištěného silného znečištění koloster v ČR.

Workshop setkal s velkým zájmem přítomných, kteří ocenili podrobné rozebrání daného tématu a možnost praktického vyzkoušení si postupů kontroly kvality pasivní imunity telat, kvality kolostra a detekce biofilmu.

Všechny fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.