Záznam z webináře na téma Tvorba mapových podkladů pro variabilní aplikace v precizním zemědělství pomocí webového nástroje, který proběhl online 7. prosince 2021.