Záznam z webináře na téma SOUČASNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ – ŽIVINY A RIZIKOVÉ PRVKY, který proběhl 27. 5. 2021.

 

I.ČÁST:

 

II.ČÁST: