ČSÚ zveřejnil podrobné výsledky voleb. Zde jsou celkové výsledky zpracování ČSÚ včetně rozčlenění počtu hlasů v absolutním i relativním vyjádření:  https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ

Počty odevzdaných hlasů dle krajů: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps61?xjazyk=CZ&xv=1

Počty odevzdaných hlasů v procentech dle krajů: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps61?xjazyk=CZ&xv=2

Rozdělení mandátů: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps53?xjazyk=CZ&xv=1